Miljöpolicy

Självklart vill vi bidra med vår del för en bättre miljö.

Förutom att vi använder miljögodkända bilar har vi också satt upp egna miljömål, där bland annat ISO 9001:2 000 och 14001:2 004 är viktiga delar.

Detsamma gäller säkerheten där vi alltid "uppgraderar" vår utrustning och våra bilar.

Idag kan vi stolt visa upp en modern maskinpark med betongpumpar, hallpumpar och mast/roterpumpar som täcker alla behov.

Miljöpolicy